مباحث کیفیت ساخت نه تنها دغدغه کارفرما و سازنده تلقی میگردد که بهره‌برداران و مالکان نیز، ذینفعان کیفیت ساخت خواهند بود. لذا برخی تمهیدات به منظور افزایش سطح اطمینان از حصول کیفیت و تناسب آن برای شرایط بهره‌برداری به واسطه احقاق حق عمومی باید مد نظر قرار گیرد. روش‌های سنتی ارزیابی، کنترل و اندازه‌گیری کیفیت بدون ساختار برنامه‌ریزی شده و دستورالعمل‌های از پیش تعیین شده، کیفیت و ماندگاری سازه‌ها را به مخاطره می‌اندازد. تضمین کیفیت با برنامه‌ریزی دانش‌محور و تعیین الزامات کیفی شروع می‌شود و اطمینان از اجرای آنها عملیات تضمین کیفیت را تکمیل می‌کند. کنترل کیفیت دربرگیرنده ثبت تمام اطلاعات، مشخصات فنی، مصالح مصرفی، اندازه‌های ضروری مورد استفاده حال وآینده سازه و اخذ تاییدیه‌های مربوطه می‌باشد و همچنین آگاهی از مبانی طراحی و آشنایی با آیین‌نامه‌ها، استانداردها و معیارهای پذیرش مورد استفاده و به عبارتی دیگر تهیه شناسنامه یا کتابچه مهندسی سازه را شامل می‌شود. تمامی فرمها، جدولها و نمودارهای مورد نیاز برای ثبت و ضبط از واحد تضمین کیفیت به جریان می‌افتد و پس از گردش در مسیر مشخص شده، تکمیل و دوباره در واحد تضمین کیفیت جمع‌آوری و تبدیل به شناسنامه فنی یا کتابچه مهندسی می‌گردد

درباره ما

گروه طراحی سازان، ارائه دهنده راه حل‌های سازه‌ای، طراحی سازه، کنترل و تضمین کیفیت

تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان کاووسی‌فر، کوی وطنی، شماره ۴

۰۲۱-۸۸۵۳۴۱۳۸-۹

info@sazanco.com

گالری تصاویر

Top of Page